Działamy dzięki wsparciu funduszy europejskich.

Tytuł projektu:
Dotacja na kapitał obrotowy dla “Dorado Chłodnie” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bielsku-Białej.

Cel projektu:
Projekt dotyczy wsparcia przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19. Pomoc finansowa udzielana na podstawie programu nr SA.57015 (2020/N)

Beneficjent:
Dorado Chłodnie sp. z o. o., 43-300 Bielsko-Biała, ul. Św. Anny 22

Wartość projektu: 114 844.48 PLN
Dofinansowanie z UE : 114 844.48 PLN
Okres realizacji: 2020

Tytuł projektu:
Wdrożenie innowacyjnych rozwiązań informatycznych optymalizujących wewnętrzne i zewnętrzne procesy biznesowe.

Cele projektu:
Wdrożenie innowacyjnych w branży HORECA narzędzi informatycznych – WMS (system zarządzania magazynem) oraz APK (aplikacja na smartfony do współpracy B2B) oraz optymalizacja wewnątrzmagazynowych procesów logistycznych wraz z rozszerzeniem współpracy w zakresie B2B.

Planowane efekty to szersze udostępnienie swojej oferty, digitalizacja dotychczasowej działalności oraz wejście na nowe, dotychczas niedostępne, rynki i dotarcie do innych niż do tej pory klientów.

Beneficjent:
Dorado Chłodnie sp. z o. o., 43-300 Bielsko-Biała, ul. Św. Anny 22

Wartość projektu: 1 226 310,00 PLN
Dofinansowanie z UE: 498 500,00 PLN
Okres realizacji: 2019-2020

Tytuł projektu:
Wdrożenie wielofunkcyjnego systemu B2B w celu usprawnienia procesów biznesowych między Dorado Chłodnie Sp. z o. o. a partnerami.

Beneficjent:
Dorado Chłodnie sp. z o. o., 43-300 Bielsko-Biała, ul. Św. Anny 22

Wartość projektu: 997 000,00 zł.
Dofinansowanie z UE: 419 900,00 zł.
Okres realizacji: 2013 –2014