u1 u2

DOTACJE NA INNOWACJE

Nazwa Beneficjenta: Dorado Chłodnie Sp. z o. o.

Tytuł projektu:

Wdrożenie wielofunkcyjnego systemu B2B w celu usprawnienia procesów biznesowych między Dorado Chłodnie Sp. z o. o. a partnerami.

Wartość projektu: 997 000,00 zł.
Udział Unii Europejskiej: 419 900,00 zł.
Okres realizacji: 2013 –2014

Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki Inwestujemy w Waszą przyszłość

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ

Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO